Klimaløsninger

En af fremtidens store samfundsmæssige udfordringer bliver tilpasningen af vores byer til et ændret klima med mere ekstreme mængder regn.
Udsigten til flere skybrud og oversvømmelser har fået landets kommuner til at omsætte klimatilpasningsplaner til virkelighed og anse de stigende regnvandsmængder som en ressource for det gode og aktive byliv. For at kunne rumme de store vandmængder i byernes ofte hårdt belagte områder er det oplagt at inddrage eksisterende grønne områder og at tænke flere funktioner ind i byens eksisterende rum, parker og pladser.
Der er mange forslag til, hvordan udfordringen kan løses. I Middelfart er man med projekt “Klimabyen” gået all in. Her har man udviklet nye innovative klimatilpasningsløsninger og -projekter gennem byudvikling. På Frederiksberg har man ved projekt Sløjfen/Lindevangsparken ledes vandet ned i et bassin, til stor fornøjelse for pladsens brugere. I Piosgade, Odense har man eksperimenteret med forskellige former for belægning i forbindelse med nedsivning.