Kantsten

Den perfekte afslutning på klinkebelægningen – evt mellem fortov og kørebane.
Spørg til muligheder – former, farver, formater.

Formater

På forespørgsel

Produktinformation