Permeable belægninger

Grundet klimaændringer og kraftigere regnskyl, har der de senere år været stor fokus på og debat om oversvømmelser af både bygninger og infrastruktur, og de store omkostninger disse medfører.

Der arbejdes på at finde nye løsninger til håndtering af regnvandet, da de traditionelle løsninger ikke kan håndtere disse store regnmængder.
I byområderne udgør vejene en stor del af de befæstede arealer, og det vil derfor være af stor betydning, hvis vandet herfra enten nedsives eller forsinkes, så det ikke går direkte i kloaksystemet.
I den forbindelse har vi i samarbejde med bl.a. Vandcenter Syd lavet forsøg med forskellige typer teglklinker.
Vi er åbne for dialog omkring andre muligheder.

Formater

Efter forespørgsel

Projekter

Produktinformation