Vennelystparken

Parken er anlagt på begge sider af en morænekløft, der engang var et sumpet græsningsareal for kvæg. I dag er parken et yndet grønt fristed bl.a. for de mange studerende fra de nærliggende studiesteder.

Parken er den ældste i Aarhus og blev anlagt i perioden 1824-1830 af Oberst Høegh-Guldberg. I 1830 åbnedes parken med navnet ”Vennelyst” og offentligheden fik adgang hertil. I 1882 overtog Aarhus Kommune anlægget. Parken blev udvidet i 1890-1892, hvor den omtrent fik sit nuværende omfang. Gennem hele sin historie har Vennelyst været et yndet udflugtsmål for aarhusianerne.

I dag huser området Tandlæge, Journalist- og Sygeplejehøjskoler og i området ud mod parken er der anlagt “terrasser”, som følger landskabets former, parkeringspladser mm. gennemgående også her er den smukke gule tegl.

Projekt

Vennelystparken


Arkitekt

CF Møller


Udførende

Danjord


Udført år

2013


Produkt

Antik gul kulbrændt