Amager Boulevard

Ud mod Amager Boulevard skaber et stort frodigt og grønt gårdrum en elegant overgang fra gadebilledet til bebyggelsens mere intime rum. En urban plads med en smuk belægning indbyder til ophold og skaber en klar identitet. Pladsen er forbeholdt gående og cyklister og er møbleret med bænke. Træer sørger for at skærme af mod gaden og skabe et klart defineret rum.

Plads med mange funktioner

Pladsen ved Bardenflethsgade er designet som en multifunktionel flade, der kan håndtere bebyggelsens mange faciliteter. Pladsen er udformet i robuste materialer som asfalt, kantsten og beton. På pladsen bliver dagens praktiske gøremål håndteret som affaldssortering, storskrald og vareindlevering. Her kan forældrene også aflevere deres børn i daginstitutionen, mens biltrafikken bliver ledt ned til parkeringskælder. En passage leder ind til bebyggelsens indre grønne rum. Passagen er udformet som en levende grøn oase med snoede stier, små opholdspladser og beplantning, der skifter karakter henover året.

Projekt

Amager Boulevard


Arkitekt

1:1 Landskab


Udført år

2018


Produkt

klinker i stavformat