Big Blue Skive

Et centralt element fra visionsplanen er SYNINGEN, der er et stiforløb som krydser Skive Å og binder byen sammen på tværs.
Fremtiden byder uundgåeligt på mere vand, og derfor er KLIMASIKRING en vigtig parameter, der samtidig indtænkes i at skabe merværdi og ikke blot tekniske løsninger.
Langs Skive Å er der i dag nedlagte og slidte erhvervsområder, som vi vil omdanne til attraktive nye områder, så Skive bliver også en by med FLERE BOLIGER OG MERE ERHVERV.
Byliv sikres gennem HOTSPOTS og sætter fokus på glemte områder. De vil med forskellige oplevelser og indhold, tiltrække en variation af målgrupper og forbinde områderne langs åen fra byen til fjorden.
Disse 4 elementer er en kobling af visionsplanen og hvorledes vi tænker det implementeret i Skive By. Planen er at starte byudviklingen i midtbyen, med mere erhverv og flere boliger med mere natur og attraktive byrum. Åen skal åbnes for offentligheden således den bliver omdrejningspunktet for færdsel gennem byen, og igen sætter fokus på de naturskønne kvaliteter Skive allerede har. Vi arbejder derfor i 2 spor. Byudvikling med opstart i bymidten og storskalaplanlægning med forbindende stiforløb og klimatilpasning.

Projekt

Big Blue


Arkitekt

BIG


Udførende

-


Udført år

2019-2020


Produkt

Malmö 240/78/