Brunnshög, Lund

At sammenflette det urbane og det landlige for at skabe et unikt og varieret livsmiljø, det er et af de grundlæggende byplanlægningsprincipper i Brunnshög.
Brunnshög er bygget i grænselandet mellem by og land, hvor de frugtbare dyrkningsmarker er sammenflettet med det tætbefolkede bymiljø. Således tilbyder bydelen det bedste fra begge verdener – livsstilen og tilbuddet fra byen sammen med nær adgang til vegetation og grønt fra de planlagte parker og det Skånske sletter. forbindelsen til landskabet skal også mærkes i området mellem bygningerne, hvor den skånske slette strækker sig som fingre i gaderummet mellem de smukke gule teglklinker.

Projekt

Brunnshög, Lund


Arkitekt

-


Udførende

-


Udført år

2021


Produkt

Odense Klinken 215/105/xx, Vandrender i Odense-brændingen