Byens Bro

Byens Bro er en vigtig del af byens udvikling, fordi den binder by og havn endnu tættere sammen. I dag ligger havnen lidt langt væk for især cyklister og fodgængere, men med stibroen kommer havnen og dens mange tilbud tættere på. Byens Bro vil være med til at skabe mere liv på havnen.
Byens Bro løber mellem Østre Stationsvej og det nye HF&VUC i Kottesgade.
Odense har ikke blot fået en flot og tryg smutvej mellem by og havn. Odense har også fået et centralt vartegn med Byens Bro. Byens Bro er bygget med æstetikken for øje, så den ikke blot bliver en funktionel løsning, men også en smuk oplevelse både tæt på og på afstand.
På siden mod byen, løber broen ud i en plads belagt med Odense Klinken, så den smukt hænger sammen med forpladsen til den gamle banegårdsbygning.

Projekt

Byens Bro


Arkitekt

Gottlieb Paludan


Udførende

Bladt / Nordfyns Brolægning


Udført år

2015


Produkt

Odense Klinken