Carlsberg Byen

Carlsberg-området er et enestående kulturmiljø. Her er anvendt nogle af landets bedste arkitekter og helt frem til efter midten af 1900-tallet blev der lagt stor vægt på, at området signalerede storhed og international orientering.
Visionen er fra Carlsbergs side, i forbindelse med udvidelsen af området, at skabe en aktiv og varieret bydel, hvor historien i området fastholdes samtidig med at nye principper for livet i den moderne storby tænkes ind. Industriområdet Carlsberg ønskes omdannet til et tæt og levende bykvarter, hvor der lægges særlig vægt på bæredygtighed, byrum og byliv samt på bevaring og genbrug af kulturarven og områdets øvrige eksisterende herlighedsværdier.

Vi er for vores vedkommende stolte af, at have leveret klinker til dette fantastiske projekt, hvor det i høj grad er lykkedes, at forene idé og handling og hvor vi har haft mulighed for at fremvise, hvad vi kan, i forbindelse med det spændende valg af klinker.

Projekt

Carlsberg Byen


Arkitekt

1:1 landskab


Udførende

Malmos


Udført år

2016


Produkt

Københavnerklinken 296/71/71 i farverne Odense, Odense grådæmpet, Atlanta og Liverpool