City Campus Odense

City Campus omkring Ejlskovsgade i Odense er under omdannelse fra erhvervsområde til et bolig- og serviceområde, der især er præget af uddannelsesinstitutioner og boliger målrettet unge mennesker.
Som et gennemgående træk i City Campus etableres en grøn kile gennem hele kvarteret, som med stier skal forbinde havnen og Åløkke Skov med bymidten via Byens Bro. Odense Kommune ønsker med lokalplanen at sikre variation i bebyggelsens udformning med indpasning i det omkringliggende område og fremme en god udformning af boligerne.
I området findes også Storms Pakhus, der er indrettet til streetfoodmarked, Erhvervsakademiet Lillebælt og det nye VUC.
Odense Kommune ønskede også i dette område af byen at anvende teglklinker, men søgte en mere afdæmpet pendant til Odense Klinken og hermed opstod Campus Klinken, med sine fine kulbrændinger og afdæmpede gråbeige grundfarve.

Projekt

City Campus Odense


Arkitekt

Odense Kommune


Udførende

TC Anlæg


Udført år

2017 - 2020


Produkt

Campusklinken