Gråbrødre Plads, Odense

En lang linje i blågrå teglklinker strækker sig som en bænk langs pladsens ene side. Om sommeren er det et herligt sted at sidde i solen, og om vinteren, når den mobile skøjtebane indtager pladsen, kan man sidde her og spænde skøjterne på. Her er også en klatresten for de mindste børn og et bassin, måske med plads til modelskibe.

Med Gråbrødre Plads har Odense fået en elegant, nærmest minimalistisk plads, der lader det være op til den besøgende at bruge sine sanser, kreativitet og fantasi for at forstå pladsens muligheder.

Gråbrødre Plads er blevet et attraktivt og moderne byrum – en plads i tiden, der bidrager til et mangfoldigt byliv. En plads der udnytter de mange potentialer der ligger i området.

Pladsens potentiale til at blive et markant bindeled mellem byens mange tilbud er til fulde opnået gennem den fine, nærmest poetiske omdannelse, den har været underlagt og det er en fornøjelse at se, hvordan byens brugere og de omkringliggende restauranter har taget pladsen i brug.

Projekt

Gråbrødre Plads


Arkitekt

LYTT architecture


Udførende

TC-Anlæg


Udført år

2009-2010


Produkt

Københavnerklinken 296/71/71 Grådæmpet