Hedehusene Kulturpark

2015 blev der etableret en gennemgående oplevelsessti, der formidler og iscenesætter Hedehusenes industrielle arv og landskab.
Hedehusene Kulturpark er et nytænkende initiativ, hvor sammensmeltningen mellem kultur og park skaber en unik ramme om udfoldelse, refleksion og udvikling. Her flyder landskab og beplantning sammen med byens historie og kulturliv. Her skabes oplevelser, som gør indtryk og rumligheder, der indbyder til ophold og aktivitet.
Hedehusene Kulturpark ligger centralt i byen og huser allerede byens Kultur- og medborgerhus, der er hjemsted for en række forskellige foreninger og aktiviteter.

Det nye stiforløb gennem parken bygger videre på oplevelser og aktiviteter, med en spændende og sammensat klinkebelægning.

Projekt

Hedehusene Kulturpark


Arkitekt

spektrum Arkitekter


Udført år

2015