Herlufsholm

Herlufsholm Skoles bygninger rummer såvel arkitektoniske som kulturhistoriske værdier. For at kunne honorere tidens krav i forbindelse med undervisning gennemgår skolen i disse år en gennemgribende renovering både inde og ude. I den forbindelse også “Røde plads”, hvor smalle klinker i belægningen danner bløde hvælvinger over pladsen, som er omkranset af områder med runde klinker i forskellige størrelser. Hvor der indbydes til ophold, ligger disse runde klinker tæt, og på de øvrige områder med større afstand, så der gives mulighed for bevoksninger af græsser, mos mm, mellem klinkerne.

Projekt

Herlufsholm


Arkitekt

Breimann & Bruun / Land+


Udførende

Malmos


Udført år

2015


Produkt

Frisia/Friesland specialformater