Höganäs Busstation/centrum

Höganäs har en lang tradition i produktion og brug af tegl.

I slutningen af 1700-tallet blev der fundet store mængder stenkul i Höganäs, og frem til midten af 1900-tallet satte minedriften sit præg på byen.
Da kulindustrien var på tilbagegang i første halvdel af 1900-tallet, måtte man finde på nye måder at tjene penge. Løsningen var at producere tegl og saltglaseret keramik af ler, som var et biprodukt, når man gravede efter kul.

I dag er Höganäs først og fremmest kendt som Sveriges keramikområde. Jorden i Nordvestskåne er rig på ler, og mange keramikere har gennem tiden valgt at slå sig ned i området.

Denne tradition i brugen af tegl har man ønsket at gengive på flere pladser i byen, herunder den nyrenoverede busholdeplads med gule og sorte klinker, fortove og et mindre butikstorv, hvor der ligger rødbrune klinker.

Projekt

Höganäs Midtby


Arkitekt

-


Udførende

-


Udført år

-


Produkt

Siena, Mitternachtsblau + taktilsten / Mitternachtsblau