Holstebro Bymidte

Holstebro er en gammel købstad, der fortsat er et et meget betydeligt indkøbssted for både lokale, det vest- og nordvestlige opland, samt turister der også kommer for at opleve byens og midtbyens rige kulturelle liv. Fokus har derfor også været på at styrke byens handelsliv gennem en ændring af midtbyens handselsstruktur, samt en udvikling af byens kulturelle oplevelser – en bymidte hvor man udover at handle kan opleve og leve.
Som en del af byfornyelsen i Holstebro midtby, etableres en ny vej belagt med klinker samt låsebånd i stål omkring den nye biograf.
Fortovsarealet og opholdsarealerne er belagt med chaussesten, og området er begrønnet med lavere beplantning samt træer, hvis fremtidige vækst er sikret via underjordiske plantekasser.
Arealet afvandes i brede vandrender med riste af cortensstål.

Projekt

Holstebro biograf


Arkitekt

Schul Arkitekter


Udførende

Kaj Bech


Udført år

2020


Produkt

Bretagne 200/100/52 u. fas