Husum Bygade

Områdefornyelse Husum er en helhedsorienteret, lokalt forankret indsats, der gennem borgerinddragelse har til formål at udvikle kvarteret i en positiv retning, indsatsten løber fra 2009-2015. Områdefornyelsen arbejder på at forbedre fysiske, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold. Fælles for disse forbedringer er, at de tager udgangspunkt i lokalområdets ønsker og behov for lokal udvikling.

I forbindelse med parken er der skabt rekreative rum med amfi-scene i centrum, legeplads og smukke grønne områder. De flotte gamle træer i området er bevaret og med til at skabe en stemningsfuld atmosfære.

Projekt

Husum Bygade


Arkitekt

Niels Lützen


Udført år

2013


Produkt

Odense Specialformat