Kastruplundgade

Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning startede arbejdet med anlæggelsen af Kastruplundgade på strækningen Alleen – Saltværksvej i oktober 2014 efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at modernisere strækningen. Omdannelsen af strækningen har betydet, at gaden er nu ændret til en såkaldt sivegade med en anbefalet hastighedsgrænse på 30 km/t og strækningen er gjort mere attraktiv for beboerne, de erhvervsdrivende og deres kunder ved at der bl.a. er etableret bedre opholdsmuligheder og beplantet med træer. Især på Bredager Torv, som har fået nye siddemuligheder og en lille scene.

Projekt

Kastruplundgade


Arkitekt

COWI


Udførende

Barslund


Udført år

2014


Produkt

Københavnerklinken 222/71/71 m fas i farven Atlanta