Kellersvej

Projektet nytolker de fysiske rammer til borgere med udviklingshæmninger og genfortæller de humanistiske og arkitektoniske kvaliteter i en nutidig, tæt og tryghedsskabende arkitektur.
Billeder dannes om den tætte klassiske landsby eller købstædernes lave bydannelse omkring en kerne af offentlige funktioner. Kernen består på Kellersvej af eksisterende smukke og bevaringsværdige bygninger, der indrettes til fælles- og personalefaciliteter og heromkring placeres boliger i nye klynger af gårdhavehuse med mindre fællesskaber og en lille privat have til hver bolig.

Projekt

Kellersvej


Arkitekt

Henrik Jørgensen Landskab


Produkt

Gotland