Klimabyen Middelfart #2

Klimabyen Middelfart – delområde 3
I Bykvarteret Adlerhusvej, Knorregade, Smedegade og Brogade ledes vandet på overfladen, ligesom det ses i sydeuropæiske bjergbyer. Vejen er formet således at regnvandet selv i en skybrudssituation kan ledes ned til havnen og videre ud i Lillebælt. For at styrke det historiske kvarters unikke karakter lægges fortove i lyse klinker, som adskilles fra kørebanen af en bred mørk klinke. Regnvandet fra husenes tage ledes via kinnekullerender i tegl fra husmurene og hen over fortovet til kørebanen.
Fisketorvet bliver et imødekommende opholdssted, da muren ryddes, pullerter fjernes og pladsen bliver hævet til vandret niveau, så der opstår en siddetrappe. Hjørnet mod kirken åbnes op, så der skabes et klassisk mødested på torvet i den gamle bydel.
Brogade afsluttes i en stille, men spektakulær markering af vandets udløb i Lillebælt.
På Gl. Havn markeres den gamle historiske skibsbro i belægningen som et bassin. Bassinet belægges med brosten, som i Brogade. Bassinets kant, som er opbygget i samme teglklinker som er brugt til belægning, hæver sig op over havnepladsens terræn og danner derved en attraktiv flade, som kan bruges til ophold og leg.

Klimabyen Middelfart er Indstillet til Green Cities Award 2020 SE HER

Arkitekt

LYTT architecture


Udført år

2019


Produkt

Københavnerklinken 296/71/71 Lys Søndervig