Klimabyen Middelfart

Projekt KlimaByen i Middelfart – Danmarks Smukkeste Klimatilpasning
”Vandet viser vejen” er en værdiskabende udviklingsstrategi med forslag og løsninger i øjenhøjde med byen, dens beboere og de mange kræfter, der er med til at gøre stedet til et godt sted at være. Individuelle kvartersidentiteter understøtter processen og løsningerne, og skaber en samlende ramme om de enkelte kvarterers bidrag til KlimaByen.
I den private zone skal vandet nedsive, og på de offentlige arealer skal vandet ledes på overfladen.
Vand skaber frodighed, og vandet viser vejen til en grønnere by. Ved i byplanlægningen at arbejde bevidst med en varieret begrønningsstrategi i klimatilpasningsløsningerne synliggør vi, hvordan artsdiversitet er en positiv merværdi ved grøn regnvandshåndtering og samtidig kan være med til at skabe nye aktive og rekreative byrum til glæde for borgerne.

Klimabyen Middelfart er Indstillet til Green Cities Award 2020 SE HER

Projekt

Klimabyen Middelfart


Arkitekt

LYTT architecture


Udført år

2016 -2019


Produkt

Københavnerklinken 296/71/71 Lys Søndervig