Kulturspinderiet Varde

Omdannelsen af Stålværks- og Trådspinderigrunden i Varde skal bidrage til at skabe et miljø, hvor Vardes borgere kan mødes i en uformel, folkelig atmosfære på tværs af kreative-ekspressive aktiviteter (musik, billedkunst, skulptur, kunsthåndværk, litteratur, teater), og hvor borgere og turister finder uventede, overraskende oplevelser, der inspirerer til kunstnerisk udfoldelse. Projektet fokuserer på at synliggøre byens aktive kulturliv og skabe synergier mellem kultur- og byliv.
Området bindes sammen af en klinkebelagt plads, der ligger som et tæppe, mellem de forskellige aktiviteter, og fungerer som indgangsparti til områdets bygninger. Klinkebelægningen på pladsen skal give indtryk af fænomenet “sort sol”.

Projekt

Kulturspinderiet Varde


Arkitekt

LIW arkitekter


Udførende

TT fliser og Anlæg


Udført år

2014


Produkt

Langformatklinker i 4 farver.