Life Campus

Fødekæden for dygtige forskere begynder tidligt, og derfor skal naturvidenskab gøres mere tilgængelig for elever og lærere på landets folkeskoler og gymnasier. Med denne erkendelse har Novo Nordisk Fonden iværksat en storstilet plan om at øge interessen for de naturvidenskabelige fag blandt børn og unge med initiativet LIFE.

Centret har arbejdstitlen LIFE, som både indrammer centerets faglige fokus – den levende natur og life science – og er et akronym for ambitionen: Learn, Inspire, Fascinate, Engage.

Teknologi og naturfag spiller en afgørende rolle, hvis vi vil være med til at nå Verdensmålene om en bæredygtig udvikling. Life Læringscenter skal ved at understøtte skolebørns muligheder for at dykke ned i naturfaglige problemstillinger og afprøve, udforske og diskutere teknologiudvikling bidrage til at nå målene.

Den bærende idé for det landskabelige udtryk omkring LIFE er en sammenfletning mellem bygning og landskab, hvor overgangen mellem teglflade og græseng vil være flydende. Det nære landskab omkring LIFE-bygningen understøtter aktiviteterne i bygningen, hvor det f.eks. er muligt at etablere biotoper, dyrke og udvikle prøver/samples, som indgår i case-undervisningen. Landskabets indhold giver mulighed for både oplevelser og opdagelser. Landskabets ramme er fleksibel og kan optage fremtidige ændringer. Rammen skaber orden og mulighed for rationel drift i et landskab, der følger naturens cyklus og årstider. Rammen sætter grænser for sommerens frodighed og fungerer som smuk geometri i vinterens triste dvale. LIFE er en benævnelse, som både indrammer initiativets faglige fokus – den levende natur, naturvidenskaben og dens anvendelse – og er begyndelsesbogstaverne for ambitionen: Læring, Inspiration, Fascination og Engagement. Den gule Solera teglklinke danner et solidt fundament til de spændende udendørs oplevelser og aktiviteter.

 

Projekt

Life Campus


Arkitekt

LYTT Architecture


Udførende

OKNygaard


Udført år

2019-2020


Produkt

Solera lf 292/71/52mm