Løgumkloster

Områdefornyelsen “Liv i Løgumkloster” ud i livet så sin begyndelse i marts 2019. Der er skabt et nyt gaderum med ny indretning, forbedret tilgængelighed og bedre trafikmiljø. Land+ landskabsarkitekter vandt udbuddet om at projektere de konkrete forslag. De sikrer, at drømme og ideer om nyindretning kunne realiseres.
Markedsgade ligger smukt sydvestvendt mod Markedspladsen. Langs facadernes sættes en kant af piksten til at optage små fremspring. Ved at samle p-arealet med fodgængerarealer i samme type klinker, kan zonen langs med butikkerne gives et mere arkitektonisk samlende udtryk. Der etableres pladser til ophold, bl.a. under fredsegen.

Projekt

Løgumkloster


Arkitekt

Land+


Udførende

-


Udført år

2019


Produkt

Gotland vintage