Munke Mose Park

Første række til naturen og bylivet
Langs Odense Å, der løber gennem Munke Mose, kan man gå ad stier til Fruens Bøge og det populære udflugtsmål, Skovsøen. I sommerhalvåret kan man desuden sejle med Odense Aafarts turbåde ned langs åen til Odense Zoo og Fruens Bøge.
Bygningerne er oprindeligt opført i perioden 1895-1939 og er bevaringsværdige. En god dialog med Odense Kommune og Fredningsnævnet har derfor været helt afgørende for en gennemførelse af projektet.
Ejendommen har fået et stort gårdrum, der skal skabe rammerne for et godt socialt miljø, og der er fælleslokaler, hvor folk kan mødes til forskellige aktiviteter og fællesspisning.
Der har været et ønske om at skabe noget helt særligt i ejendommen. Noget, der tager hensyn til bæredygtighed og de nye trends for, hvordan generationer lever sammen.
LAND+ har tegnet de overordnede linjer, der passer til og spiller op mod den smukt renoverede bygninger. Gårdrummet er anlagt med de changerende Gotland klinker, der spiller fint op mod den gamle rødstensfacade. Klinkerne er lagt i organiske forløb gennem gårdrummet. Mellem stierne er landskabet modelleret i bakker, så der skabes variation og forskellige rumligheder, samt pladser til ophold.

Projekt

Munke Mose Park


Arkitekt

Land+


Udførende

Hannson & Knudsen A/S


Udført år

2019


Produkt

Gotland 240/78/52 mm