Nærheden Stationspark

Visionen omkring Nærheden Stationspark har været at skabe en logisk, let gennemskuelig og tryg trafikafvikling mellem Hedehusene Station og den nye hastigt voksende bydel: Nærheden. Samtidigt ville man give parken et ikonisk udtryk, så den fremstår som et “ansigt” for Nærheden.
Hvor Hedehusene stationsplads er opbygget i røde teglklinker, er gule klinker det toneangivende belægningstræk i Nærheden Stationspark. Den overordnede figur i planen udgøres af en fem meter bred rampe, der som et stort cirkelslag fører ned mod tunnelen under baneterrænet. I forlængelse af tunnelen fører en bred trapezformet trappe op mod et lille torv ved den nærmeste bebyggelse. På den østlige og vestlige side af trappen fører ramper op til cykelparkeringer beliggende tæt på nærmeste perron.
Terrænet syd for den brede rampe er blikfanget i stationsparken. Det er udformet med fint klippede græsterrasser, som man kender det fra det grønne amfi-teatre. På terrasserne er plantet rækker af ”Søjlepære”, et slankt og robust træ, der med deres hvide forårsblomstring, det lette grønne løv i vækstsæsonen og rød-orange høstfarver, vil tegne sig markant i landskabet.
De øvrige grønne arealer er tilplantet med et væld af forskelligartede træer, der sikrer en høj grad af biodiversitet i Stationsparken.

Projekt

Nærheden Stationspark


Arkitekt

Schønherr Landskab


Udført år

2021


Produkt

Odense Klinken 266/50/62 mm