Nærheden

Nærheden er ikke nogen almindelig forstad, men en helt ny forstadstype. I den nye forstad til København kombineres byens tæthed og liv med forstadens grønne rekreative fællesområder og muligheden for at have sit eget private udeareal.
Nærheden skal danne rammerne for fællesskab samt for et grønt og bæredygtigt byliv. Den nye forstad på 65 hektar skal kunne rumme 3000 boliger. Alle rækkehuse, byvillaer og lejligheder er placeret omkring større eller mindre fælles byrum med plads til forskellige aktiviteter. Samtidig skal blandingen af boliger, erhverv, butikker, skole, børneinstitutioner og idrætsfaciliteter skabe liv i byen både dag og aften.
Den moderne og bæredygtige by skal være fremtidssikret. Derfor er boligerne energieffektive, og der er nem adgang til offentlig transport, optimale forhold for gående og cyklister, samt masser af rekreative grønne og bæredygtige friarealer. Derudover tilbyder den en række deleordninger, heriblandt delebiler og fælles gæsteværelser og kontorarbejdspladser.
Lokalfortove og stien i Loopet, som er tegnet af COWI, er belagt med den stavformede Søndervig-klinke binder de forskellige områder smukt sammen og leder samtidig ned mod bagsiden af Hedehusene station og hermed Nærheden Stationspark.

Projekt

Nærheden


Arkitekt

COWI


Udført år

2020-21


Produkt

Søndervig-klinken 266/50/62 mm