Nivåhøj

Landskabsarkitekterne ThingBrandt har sat Nivåhøj på kortet med en attraktiv opgradering af boligbebyggelsens udearealer.

Ved at åbne området op og invitere naboer og forbipasserende ind, skabes en tryggere atmosfære i boligbebyggelsen. Samtidigt skabes rum for fællesskaber på tværs af bebyggelsens afdelinger. Tårnhaven, Stenbanen og Torvet er tre nye pladser i Nivåhøj som sammen med opgraderede stiforbindelser skaber relationer på tværs af bebyggelsen.
Gennemgående i projektet er der anlagt ny belægning i tegl. Hermed pustes liv i områdets identitet, med forankring i Nivås historie som teglværksby.
Tårnhaven er den nye centrale mødeplads for både beboere og besøgere i Nivåhøj. En stor pergola med indbygget udsigts- og rutsjetårn danner rammen om Tårnhaven. Rutsjetårnet er Nivåhøjs nye attraktion og appellerer til alle aldersgrupper. Tårnhaven tilbyder en bred vifte af muligheder for ophold og aktiviteter. Her er udekøkken, fælles nyttehave, petanque og legemuligheder for alle aldre. En stor teglbelagt flade rummer mulighed for større arrangementer, som fællesspisning eller tøndeslagning til fastelavn.
Torvet et nøglepunkt i bebyggelsen, hvor trafikårer og mennesker mødes. Her øges trygheden ved at skabe en veldefineret og åben plads. Espalier danner vægge omkring det nye torv, som består af tre felter: en teglflade med spilleborde og ophold, et trædæk under et eksisterende træ på den grønne græsflade og et felt med trappe, der er bindeled til Nivåhøjs fælleshus.

Projekt

Nivåhøj


Arkitekt

Thing Brandt Landskab


Udførende

F J Poulsen


Udført år

2018


Produkt

Odenseklinken standardformat