Novo Nordisk

ANKOMSTGÅRDEN
Landskabsarkitekterne har implementeret virksomhedens beliggenhed, på toppen af det bakkede morenelandskab, i en komposition af konkave og konvekse cirkler, som brydes af lange mure. Disse danner rum, giver siddepladser og organiserer samtidig cykelparkeringen.

Projekt

Novo Nordisk


Arkitekt

LYTT architecture


Udførende

Skælskør Anlæg


Udført år

2011


Produkt

Københavnerklinken 296/71/71 Antik/Solera