OBC Odense Banegårdsplads

En ny port til Odense, der binder byen og banegården sammen.
Så kort og præcist kan man beskrive den nye banegårdsplads i Odense, der er ved at tone frem som en del af det igangværende letbanearbejde.
Det stod fra begyndelsen af projektet klart, at Odense Kommune ønskede ganske store forandringer i området foran Odense Banegård Center. Der skulle skabes en imødekommende plads for brugere af den kollektive trafik og besøgende til Odense, der kommer med tog.
Med designet af området ved banegården har der på den ene side været et ønske om at gøre det attraktivt for bløde trafikanter at benytte den kollektive trafik, og på den anden side et mål om at sikre, at biltrafikken kunne afvikles tilfredsstillende.
Pladsen foran banegården skulle være æstetisk flot – med et karakteristisk design i belægningen, træer og moderne byrumsinventar, der gør det rart at opholde sig i området. Og så skulle der ske noget markant med trafikken omkring banegården.
Letbanen får god afstand til det omkringliggende byggeri og til cykelstierne. Letbanens syv meter brede spor vil kun være synlige som en svag markering i belægningen og vil ligne et bredt fodgængerstrøg. De trafikale områder på pladsen er yderligere markeret i valget af materialer. På fodgængerområdet ligger et kunstnerisk tæppe af teglklinker i forskellige farver og forskellige blandingsforhold og kørebanen er belagt med en lys granit, som står i diskret kontrast til klinkebelægningen.

Projekt

OBC - Odense banegårdsplads


Arkitekt

Niras


Udførende

Barslund


Udført år

2019


Produkt

Københavnerklinken 296/71/71 i smukke farver