Pusterummet, Skive

Projektet “Pusterummet – en sundhedspark i Skive” har til formål at skabe en grøn oase midt i byen. Parken vil give mangfoldige muligheder for anvendelse, fællesskaber, aktiviteter og oplevelser for forskellige brugere.
Visionen for projektet er at favne tre centrale ønsker:
At skabe en grøn opholdspark
At skabe en park der kan bruges i sundhedsfaglig øjemed
At skabe en park der henvender sig til en bred målgruppe
Naturen er indtænkt som et afgørende lag i parkens udvikling. Forskning viser, at natur med stor sanserigdom virker beroligende og helende for mennesker. Dermed er steder med denne karakter ofte dem som mennesker søger ved behov for ro og mental restitution. Samtidig skaber naturen rammer for et væld af oplevelser og muligheder for fysisk udfoldelse. Parken vil i fremtiden blive inddraget i aktiviteter og gøremål for de omkringliggende institutioner.
Pusterummet udformes ud fra intentionen om, at parken skal opleves og bruges som et sammenhængende og sammenflettet landskab med et stærkt naturligt præg. Parken bliver et sted hvor forskellige overflader væver sig sammen i et levende landskab. Der skabes et naturligt kuperet terræn med træer, planter, vandløb, opholdsområder, smukke belægninger i tegl, kunst, en pavillon og specialdesignede opholdsmøbler.

Projekt

Pusterummet


Arkitekt

Møller & Grønborg


Udførende

Kaj Bech


Udført år

2020


Produkt

Malmö klinken i københavnerformat 296/71/71 mm