Ringe Stationsplads

Nye smukke og funktionelle byrum er skabt. Pladser og en ny markant og identitetsskabende forbindelse, der markerer byens linjer, rækker ud og inviterer til møde, leg og bevægelse og at skabe god tilgængelighed for alle samt synergi imellem transit- og opholdsrum.

De nye pladser og passagen er udarbejdet med stort fokus på tryghed og belysning. Belysningen guider og skaber wayfinding mellem byrummene og passagen, der åbner sig med skrå kanter i terrænet.

Forslagets materialitet er robust og har stærke referencer til stedets ånd. Byens og Banegårdspladsens gule klinkebelægning udvides og favner byrummet mod vest. Øvrige materialer er asfalt og cortenstål, et materialevalg inspireret af det historiske jernstøberi der grænser pladsen i øst.

Projekt

Ringe Stationsplads


Arkitekt

Rambøll


Udførende

Entreprenørfirmaet Ollerup


Udført år

2016


Produkt

Odense Klinken