Strandlodsvej

Fra industri til boliger

Området ligger nær ved metrostationerne Lergravsparken og Øresund og tæt på rekreative områder som Amager Strandpark, Kløvermarken og en projekteret lystbådehavn ved den kunstige ø Prøvestenen, også kendt som Benzinøen.

lokalplanen har ligget klar i snart tre år, baseret på oplæg fra Holscher Arkitekter og Schønherr Landskab. Et af elementerne bliver en tværgående sti gennem området, og så skal byggeriet variere fra rækkehuse i to etager til boligblokke i 12 plan.
Det nordligste byggefelt er ejet af antikvitetshuset Green Square, som har ligget på Strandslodsvej i små 30 år.
Lige nord for Green Square og det nordlige byggefelt ligger et andet lille erhvervsområde, som med tiden også kan omdannes til beboelse.
Mod øst, ned mod Øresund, er alle byggefelterne afgrænset af det forlængst nedlagte spor til Amagerbanen. Her skal etableres en grøn cykelrute.
Vest og syd for byggefelterne skal Strandlodsvej og Lergravsvej gøres kønnere. Blandt andet skal Strandlodsvej omdannes til en allé med træer og have cykelsti og udearealerne belægges med teglklinker.

Projekt

Strandlodsvej


Udført år

2020 - 2021


Produkt

Søndervig lys 266/50/62 og Atlanta i specialformat