TBT Musikhuspassagen

Efter visionen FRA GADE TIL BY er den ældste og mest centrale del af Odense, der i 50 år har været skåret i gennem af den firesporede gennemfartsvej Thomas B. Thriges Gade, under næsten eventyrlig forvandling. Gaden er nedlagt gennem bymidten og en ny alsidig bydel med fokus på sammenhænge, bæredygtighed og et tæt, varieret, grønt byliv er undervejs. Historiske tværforbindelser genskabes og med letbane og supercykelsti, der løber gennem den nye bydel, flettes både bykerne og tilstødende kvarterer sammen på ny. Helhedsplanenes fire nye kvarterer etableres etapevis. Først to i nord med det nye musik- og koncerthus Odeon og H.C. Andersenkvarteret som nabo, siden de to sydlige mere handelsprægede kvarterer ved Odenses handelsstrøg.
Mangfoldigheden af forskellige grønne byrum er forbeholdt de bløde trafikanter og giver plads til både leg og udfoldelse, men også ro og nærvær.
I forbindelse med musikhuspassagen, som går fra det nye kulturhus “Odeon” og op mod Nørregade er der skabt en sammenhæng med den smukke og karakteristiske, stribede klinkebelægning.

Projekt

TBT Musikhuspassagen


Arkitekt

Sweco


Udførende

TC Anlæg / Tobias Stougård anlæg


Udført år

2017


Produkt

TBT Musikhusblandingen