TBT Odense

Området ligger som nabo til H. C. Andersen Kvarteret mod øst og Nørregade mod vest og gendanner dermed et stræde som bindeled mellem bydelene.
Placeringen af bygningerne er med til at definere den fodgængerpromenade, som skal strække sig fra syd til nord igennem hele den nye bydel. En cykelsti slynger sig ligeledes gennem området.
Langs husmurene plantes slyngplanter i plantekasser. Slyngplanterne gror op ad væggen til 2. sals højde og giver bygningerne et levende, grønt præg. Gamle og nye træer er også med til at skabe grønt miljø i området.
De gule klinker i langformat markerer fodgængerområderne og er kantet med bånd af cortenstål ned mod de grå klinker på cykelstien. Belægningen breder sig som et sildebensparket over hele området.

Projekt

TBT Odense


Arkitekt

Sweco


Udførende

TC Anlæg


Udført år

2018 - 19


Produkt

Gule og kulbrændte grå klinker i langformat