Teglporten Birkerød

Rudersdal Kommune har renoveret stipassagen, som forløber fra Birkerød Idrætscenter, langs med Toftevangskolen og frem til Teglporten.
Hovedformålet med projektet er, at skabe et nyt byrum, der skal være en del af ”kulturaksen” i Birkerød. Man binder herved byen bedre sammen og får skabt rum, der er rare at opholde sig i, plads til aktiviteter og pæne at bevæge sig igennem.
Borgerne i Birkerød skal have lyst til at bruge deres by mere og det får de nu rammerne til. De grønne rammer er er skabt med beplantninger af kirsebærtræer, robinietræer, buske og stauder.

Stiforløbet, som er belagt med smukke teglklinker i en blanding af Gotland og Malmö klinken i langformat, leder besøgende gennem området.

Projekt

Teglporten Birkerød


Arkitekt

Rambøll


Udførende

Slælskør Anlægsgartner


Udført år

2017


Produkt

70% Gotland / 30% Malmö i langformat