Thuresensgade, Odense

En driftig ejer af en lejlighed i boligkomplekset omkring Thuresensgade havde hørt om muligheden for at søge midler til renoveringen gennem Byfornyelsespuljen. Det lykkedes ham at få alle beboere med på ideen og hermed var projektet født. Michael Finke fra Land + stod for planlægningen og et samarbejde med afdelingen Byplan under Odense Kommune blev indlet. Som belægning til projektet valgte man vores smukke tørvebrændte klinke, som indgår i et perfekt samspil mellem beplantniger, træterasser og de omkransende bygningers facader.

Fyens Stiftsttidendes BoGodt bragte i september et indslag omkring projektet. Læs Hanne Freddes artikel i de nedenstående PDF’er

Thuresensgade 1(PDF)

Thuresensgade 2(PDF)

Projekt

Gårdsanering


Arkitekt

Land +


Udførende

TC Anlæg


Udført år

2010


Produkt

Tørvebrændt