Valby Maskinfabrik

Valby Maskinfabrik, som tidligere lagde grund til FLSmidths maskinpark og -produktion, omsluttes af hhv. Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej. Området har en helt central placering i Valby tæt på Toftegårds Plads og Valby Station.
Visionen for Valby Maskinfabrik var at skabe en sprudlende og bæredygtig bydel, der puster liv i F.L. Smidths gamle fabrikshaller. Således står nye bygninger i harmoni med historiske, renoverede bygninger, så de møder moderne virksomheder og boligejere og -lejeres behov, men med nænsom respekt for områdets helt særlige karakter og historie.
Med udgangspunkt i udviklingsplanen for området var idéen at skabe en ny bydel i Valby, hvor ombyggede, gamle fabriksbygninger fra FLSmidths tid eksisterer i harmoni med nye, moderne bygninger. En bydel hvor bolig, erhverv og butiksliv forenes i et livligt og indbydende miljø, og hvor der gives plads til alle. Grunden indeholder flere nye p-kældre og p-pladser på terræn, mens byrummene mellem vejene er bilfrie. Desuden rummer Valby Maskinfabrik også alt, hvad et moderne samfund kræver af cykelparkering, affaldssortering, handicapramper mv., mens der ved hvert boligbyggeri anlægges semiprivate grønne og rekreative arealer, hvor beboerne har mulighed for at nyde et naturligt frirum og for at mødes på tværs af bydelen.

Projekt

Valby Maskinpark


Produkt

Bretagne Klinken