Vendsyssel Teater, Hjørring

Det nye Vendsyssel Teater nytænker kulturinstitutionens rolle som en del af byens offentlige rum. Huset skal fungere som samlingssted for de, der interesserer sig for musik, teater og kulturliv, ikke mindst de lokale unge og ikke-organiserede grupper og bidrage til det stærke kulturliv i Vendsyssel.
Teater og Oplevelseshusets etablering tilføjer attraktive opholds- og udfoldelsesmuligheder til byens rum og bidrager dermed til at skabe sammenhæng i byen.
Udover musiksal og teatersale er husets helt særlige karakteristikum det offentlige interiør, Teater og Oplevelseshusets ankomstareal, der tager åbent imod og byder indenfor. Det er tænkt som et åbent og inviterende generøst, offentligt rum, hvor byliv møder teater i et aktivt knudepunkt. Her er der mulighed for mange og forskelligartede spontane og planlagte aktiviteter henover døgnet, men også mulighed for bare at sætte sig og drikke en kop kaffe. Det er et rum, der folder sig ud mod teatertorvet og byen, og som også er til rådighed for en række folkelige og foreningsbaserede begivenheder og initiativer.Bygningsprojektet kommer til at fremstå som en komposition af præcise bygningsvolumener, der meget enkelt og markant tilpasser sig den omliggende bymidtes forskellige skalaer og samtidig manifesterer sig som en ny levende organisme i bybilledet. Den nyanlagte teaterplads mod vest knytter huset tæt på byrumsforløbene mellem Banegårdspladsen og bymidten.
Hjørring Kommune vandt Byplanprisen 2015 for en plan- og udviklingsstrategi, der går nye veje.

Projekt

Vendsyssel Teater, Hjørring


Arkitekt

LIW Planning


Udførende

Hovedentreprenør A. Enggård


Udført år

2016


Produkt

Gotland langformat