Vollsmose

Aktivt byrum med urbane strøg

Vollsmose er under rivende udvikling, og ambitionen er at omdanne det lukkede boligområde til en sammenhængende bydel til Odense. “Fremtidens Vollsmose” består af i alt otte delprojekter, hvoraf dette går under navnet ‘Ny bygade’.

Bygaden består af nye stier og byrum, som skal medvirke til at understøtte en tydelig identitet og sikre et trygt og naturligt flow for biler, cykler og gående, der dagligt passerer gennem området. Det gennemgående promenadestrøg fungerer som et aktivt byrum, et mødested i bydelen og en inviterende passage for naboområderne. Der er blevet skabt et grønnere byrum, hvori især træernes let skyggende, luftrensende og læ-givende egenskaber står i fin synergi med promenadestrøgets naturfarvede teglbelægninger.

Med tilføjelse af en mere blandet bystruktur, inviterer det urbane område til naturlige mødesteder for beboernes fremtidige fællesfunktioner. Særligt vil områdets inventar såsom bænke til ophold samt stemningsskabende belysning langs de karakterfulde og snoede beplantninger tilføje en unik bymæssig karakter til Vollmose.

Projekt

Vollsmose


Arkitekt

Arkitema


Udført år

2021


Produkt

Solera 215/105/52 mm